Blussers

Ook na zorgvuldige compartimentering en toepassing van de juiste brandwerende materialen kan er in een pand brand ontstaan. In zo’n geval is het van levensbelang dat de juiste blustoestellen voorhanden zijn, op de juiste plaats. Boks brandpreventie adviseert hierin, levert en plaatst blustoestellen en zorgt voor het technisch onderhoud.

Brandslanghaspels
Veruit de meeste brandsoorten kunnen door middel van water worden geblust. Een vaste slanghaspel, met een permanente aansluiting op de waterleiding, is daarom een belangrijke basisvoorziening in elk bedrijfs- en instellingsgebouw. De plaatsbepaling en aantallen van de haspel is onderdeel van de vergunning die tijdens de bouw wordt afgegeven. De verdeling moet zo zijn dat met de aanwezige slangen ieder punt kan worden bereikt.

Blustoestel
Er zijn verschillende blustoestellen, elk geschikt om specifieke brandsoorten te bestrijden. Een vaste stof (bijvoorbeeld hout, textiel) brandt immers anders dan een gas (bijvoorbeeld propaan, LPG). En metalen en vetten geven weer andersoortige branden.
De verschillende brandsoorten zijn ondergebracht in vijf klassen. Er zijn negen blusstoffen die in meer of mindere mate geschikt zijn voor de brandsoorten in die klassen. Boks brandpreventie adviseert u graag over de meest geschikte blusstof en over het aantal benodigde blustoestellen en de locaties.

Blusdekens
In geval van brand zijn blusdekens een onmisbaar hulpmiddel. Als iemand in brand staat is het belangrijk hem of haar in een blusdeken te rollen. De deken zorgt ervoor dat de vlammen gedoofd en de toevoer van lucht naar de brand afgesloten. Een blusdeken bevat speciale, moeilijk brandbare materialen zoals geïmpregneerde wol of glasvezels. Boks brandpreventie levert blusdekens in verschillende afmetingen, in combinatie met een opbergsysteem.

Onderhoud
Het is niet te hopen dat u te maken krijgt met brand in uw bedrijf of woning. Maar mocht het toch gebeuren, dan is het zaak dat de blusmiddelen gebruiksklaar en in goede staat van onderhoud zijn.

Checklist:
1. Zijn de juiste blusmiddelen zijn aanwezig en duidelijk zichtbaar?
2. Zijn de blusmiddelen geplaatst op ophangbeugels of statieven?
3. Zijn de blusmiddelen gebruiksklaar? (geen lege toestellen!)
4. Is er een wijziging ontstaan in de brandklasse?

Het technisch onderhoud van uw blustoestellen is werk voor de vakman. Elke controle die moet plaatsvinden, is vastgelegd in normbladen. Voor een eventuele revisie geldt dat deze door een erkend onderhoudsbedrijf moet worden uitgevoerd. Boks brandpreventie is een erkend REOB onderhoudsbedrijf, beschikt over de juiste apparatuur en vakkennis en heeft een eigen meet- en keuringsruimte.