Doorvoeringen

Een elektriciteits- of waterleiding wordt vaak dwars door brandwerende scheidingsconstructies heen aangelegd. Deze doorvoeringen (gaten) vormen een zwakke schakel in de brandwerendheid. De voorschriften zijn dat doorvoeringen door een brandwerende wand, vloer of plafond dezelfde brandwerendheid moet bezitten als de constructie zelf.
Boks Brandpreventie zorgt voor een brandwerende afdichting van elke doorvoering. De wijze waarop dat gebeurt, is afhankelijk van de soort leiding, buis of kabelgoot.Kunststof buizen
Voor het brandveilig afwerken van kunststof buizen door wand, vloer of plafond gebruikt Boks een brandmanchet. Dit is een roestvrije staalband met een intumescerende grafietopvulling die bij verhitting opschuimt en de smeltende kunststof buis dichtknijpt. Dit zorgt voor een afdichting met dezelfde brandweerstand als de scheidingsconstructie zelf en voorkomt dat vlammen, rook of gassen doorslaan naar andere compartimenten.Overige leidingen
De open ruimten rondom kabelgoten, kunststofleidingen, koperen en stalen leidingen worden ingepakt met een steenwolplaat die is voorzien van brandwerende coating. De afdichting wordt daarna nogmaals met dezelfde coating afgewerkt. Daardoor voldoet de doorvoering aan de gestelde eis van 30, 60, 90 of 120 minuten brandwerendheid, afhankelijk van de gebruiksfunctie.Luchtkanalen en brandkleppen
Zonder brandwerende voorzieningen heeft een stalen luchtkanaal een brandwerendheid van slechts drie minuten. Stromende lucht geleidt de warmte erg goed. Hierdoor wordt de maximaal toegestane temperatuurstijging aan de niet-verhitte zijde (te) snel bereikt.

Om tot een brandwerendheid van 30 of 60 minuten te komen, zijn daarom bij alle luchtkanalen maatregelen nodig. Boks voorziet uw luchtkanalen van de nodige brandwerende bekleding. Ook is Boks gecertificeerd om uw luchtkanalen te voorzien van een brandklep. Dit is verplicht bij een vereiste brandwerendheid vanaf 30 minuten en een luchtkanaal van meer dan 100 mm rond.

Tijdelijke doorvoeringen
Als u in uw pand doorvoeringen wilt laten boren maar deze nog niet direct nodig heeft, vult Boks deze gaten tijdelijk voor u met Prebo. De flexibele Prebo ‘steen’ zorgt voor een brandwerende afdichting van uw doorvoering en kan op elk gewenst moment weer gemakkelijk worden verwijderd. Prebo biedt ook een permanente, brandveilige oplossing voor bestaande gaten die niet meer nodig zijn.