Staalbekleding

Voor brandveiligheid in een gebouw gelden twee belangrijke uitgangspunten:
1. de gebruikers van het gebouw moeten veilig kunnen vluchten
2. de brand moet beheersbaar blijvenIn dat kader is het belangrijk er voor te zorgen dat een gebouw bij brand niet instort. De hoofddraagconstructie moet dan ook aan hoge eisen voldoen. Staal is een aantrekkelijk bouwmateriaal voor dragende constructies. Het is flexibel en snel te monteren. Bovendien ligt de smelttemperatuur op 1.700 graden Celsius, een temperatuur die tijdens een brand nooit wordt bereikt.

Daarmee lijkt staal het materiaal bij uitstek voor draagconstructies. Maar in het geval van brand gaat dat niet helemaal op. Want bij brand is weliswaar geen sprake van smelting, maar wel van krachtsverlies. Bij 400 tot 500 graden is het dragend vermogen van staal nog maar 50 procent.

Om te voorkomen dat het staal te snel opwarmt, is daarom een brandwerende isolatie nodig. Deze isolatie moet bovendien behalve isoleren, tijdens brand ook in tact blijven. Hiervoor zijn bij TNO speciale plaatconstructies ontwikkeld, die Boks toepast in staalbekleding.

Voordelen staalbekleding
– TNO rapporten beschikbaar
– hoge brandwerendheid
– eenvoudig en snel aan te brengen
– schone en droge montage
– grote plaatlengtes
– op maat gezaagd leverbaar

Naast staalbekleding door platen zijn er voor specifieke situaties ook alternatieve mogelijkheden. Voorbeelden hiervan zijn brandwerend spuitpleister en coating. Vraag een Boks-adviseur naar de mogelijkheden.